Xây dựng đội ngũ cán bộ gần dân, vì dân

Từ thực tiễn hoạt động 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16 (2010 – 2015) vừa qua, có thể khẳng định công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh nói chung, công tác tổ chức – cán bộ nói riêng có ý nghĩa vô cùng quan trọng, được đúc kết thành bài học kinh nghiệm quý báu hàng đầu của Đảng bộ thành phố. read more