Hội An: chậm trễ giải quyết đơn thư đất đai

Năm 2018, các cấp chính quyền và ngành chức năng của TP.Hội An tiếp tục tiếp nhận lượng đơn thư có nội dung khiếu nại, phản ánh, kiến nghị về đất đai tăng. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực nhưng việc giải quyết vẫn còn chậm trễ…

Công dân tiến hành các thủ tục hồ sơ đất đai tại Trung tâm Hành chính công TP.Hội An- Ảnh: Đỗ Huấn

Theo báo cáo của UBND thành phố, trong năm 2018 riêng đối với UBND, Thanh tra, các cơ quan chuyên môn của thành phố và UBND các xã phường đã tiếp nhận 1.405 đơn gồm có: 8 đơn khiếu nại tồn đọng của năm 2017 chuyển sang và 1.397 đơn các loại phát sinh (trong đó UBND thành phố tiếp nhận 1.070 đơn, các cơ quan và UBND các xã phường tiếp nhận 335 đơn.

Phân loại cụ thể thì đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố đủ điều kiện thụ lý giải quyết có 36 đơn (gồm cả 8 đơn tồn đọng của năm 2017). Qua thanh tra, UBND thành phố đã ban hành văn bản giải quyết 23 đơn gồm 13 Quyết định giải quyết khiếu nại và 10 Quyết định đình chỉ giải quyết. Kết quả, khiếu nại đúng có 6 đơn, khiếu nại sai: 11 đơn, khiếu nại có đúng có sai: 4 đơn và 2 trường hợp công dân rút đơn từ ban đầu nên không phân tích sai đúng. Có 10 đơn đã có báo cáo kết quả thẩm tra xác minh nhưng chưa ban hành quyết định giải quyết. Còn 3 đơn đang trong thời hạn thẩm tra xác minh. Qua giải quyết khiếu nại đã khôi phục quyền lợi cho 8 trường hợp, theo đó thống nhất cấp GCNQSD đất và chỉnh lý biến động tăng diện tích theo hiện trạng sử dụng cho công dân với tổng diện tích hơn 5.587m2.

Về các loại đơn khác như: tranh chấp, phản ánh, kiến nghị… có tổng cộng 1.369 đơn. Thuộc thẩm quyền của UBND thành phố giải quyết có 1.034 đơn và đã giải quyết được 950 đơn, còn 84 đơn đang trong thời hạn giải quyết. Còn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, xã phường là 335 đơn. Đã giải quyết được 315 đơn, còn 20 đơn đang trong thời hạn giải quyết. Cũng như các nội dung mà chính quyền, các cơ quan chức năng của thành phố và các xã phường đã tiếp hơn 1010 lượt công dân đến phản ánh, nội dung các đơn thư khiếu nại, kiến nghị cũng tập trung chủ yếu trên lĩnh vực đất đai như: chỉnh lý biến động đất, tách thửa, cấp GCNQSD đất, đền bù giải tỏa – tái định cư cho dân trong các vùng dự án… Qua giám sát, bà Nguyễn Thị Hoa Phượng – Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố cho biết: “Mặc dù thành phố đã tập trung rất lớn trong việc giải quyết các vấn đề có liên quan đến đất đai nhưng lượng đơn trên lĩnh vực này vẫn chiếm hơn 50% tổng số đơn mà thành phố tiếp nhận. Số lượng đơn thư không giảm, tỷ lệ giải quyết trễ hẹn nhiều, nhất là trên lĩnh vực đất đai. Cùng với UBND thành phố tham gia giải quyết nhiều đơn thư của công dân, Ban rất chia sẻ về áp lực giải quyết đơn thư của thành phố. Tuy nhiên, Ban nhận thấy vấn đề trễ hẹn trong việc giải quyết đơn công dân, ngoài lý do là nhiều đơn thư phức tạp, cũng cần phải hết sức cẩn trọng, còn có những đơn do các ngành, các địa phương tham mưu chậm trễ”.       

Bảng niêm yết biểu mẫu hướng dẫn thủ tục hồ sơ đất đai tại Trung tâm Hành chính công TP.Hội An- Anh: Đỗ Huấn

Cũng theo kết quả giám sát của HĐND thành phố, trong số các đơn chưa giải quyết xong có đơn còn tồn đọng từ năm 2016, 2017; tình trạng ban hành thông báo thụ lý đơn trễ hạn vẫn còn nhiều, nhiều đơn được giải quyết quá hạn luật định… Ngoài ra, công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực chưa thực sự chặt chẽ, dẫn đến có trường hợp đã có quyết định giải quyết khiếu nại nhưng không triển khai thực hiện nên đã xảy ra sai phạm trong công tác quản lý, không đảm bảo đúng luật định.

Từ góc nhìn khác, tính đến cuối năm 2018 sau hơn 9 tháng chính thức được thành lập và đi vào hoạt động, Trung tâm hành chính công của thành phố đã tiếp nhận lượng hồ sơ lớn với 15.375 hồ sơ. Với ý thức trách nhiệm cao, nỗ lực lớn trong tổ chức phục vụ nhân dân, Trung tâm đã cơ bản giải quyết xong hơn 12.305 hồ sơ các loại. Tuy vậy, tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hẹn tại Trung tâm vẫn còn nhiều, nhất là lĩnh vực đất đai (trễ hẹn hơn 40%), có nhiều hồ sơ trễ hẹn từ tháng này qua tháng khác nhưng không kịp thông tin cho công dân. Ngoài ra, công tác theo dõi, kiểm tra việc giải quyết hồ sơ tại Trung tâm còn bất cập. Chưa theo dõi chặt chẽ số lượng hồ sơ đất đai còn tồn đọng các năm trước để đôn đốc thực hiện. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong hướng phát triển KTXH, QPAN của thành phố trong năm 2019 này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Sơn cho biết UBND thành phố đã đề ra giải pháp: “Chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý tài nguyên đất, tài nguyên nước và khoáng sản. Triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019. Hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh sử dụng đất thành phố Hội An đến năm 2020. Tiếp tục đôn đốc Tỉnh sớm phê duyệt giá đất cụ thể để giải quyết giao đất bức xúc cho các hộ dân ở Cẩm Thanh. Đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSD đất cho các trường hợp sử dụng đất trước ngày 1.7.2004. Triển khai hướng dẫn cho nhân dân đăng ký đất đai theo quy định của Luật đất đai năm 2013”.

Công tác quản lý địa chính là bài toán nan giải, việc kiểm tra, rà soát số lượng hồ sơ đất đai tồn đọng từ các năm trước để có hướng giải quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho công dân là việc làm rất phức tạp và khó khăn nhưng đó là công việc cấp bách hiện nay, cần được triển khai thực hiện kiên trì, công phu và đồng bộ.

Đỗ Huấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *