Tạo bước chuyển mới ở Cụm Công nghiệp Thanh Hà

Khắc phục tình trạng hoạt động kiêm nhiệm, TP.Hội An đã chính thức chuyển giao nhiệm vụ quản lý, khai thác Cụm Công nghiệp Thanh Hà cho Ban Quản lý dự án và Quỹ đất thành phố, đồng thời sẽ tiếp tục thi công hoàn thành hạ tầng và thực hiện phương án di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường tập trung vào cụm trong năm nay để thúc đẩy phát triển ngành kinh tế CN-TTCN read more