Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm – Hội An: Đối thoại với ngư dân 16 xã ven biển Quảng Nam

Gần 1 năm qua, Ban Quản lý Khu Bảo tồn biển Cù lao Chàm – Hội An đã tổ chức 20 buổi truyền thông và đối thoại trực tiếp với cộng đồng ngư dân 16 xã ven biển tỉnh Quảng Nam; các nhóm thanh niên tham gia khai thác, đánh bắt; các doanh nghiệp lữ hành và hướng dẫn viên kinh doanh các dịch vụ du lịch bơi lặn biển tại Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm. Đây là hoạt động thuộc Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến quy chế quản lý Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm, ban hành năm 2020. read more

Hội An: Rà soát hoạt động trên lĩnh vực môi trường

Chiều 22/7, UBND thành phố Hội An họp rà soát tình hình thực hiện các nhiệm vụ, công việc trên lĩnh vực môi trường; triển khai các giải pháp giảm thiểu sử dụng túi ni-lông, các loại sản phẩm nhựa dùng một lần; nâng cao hiệu quả công tác giảm thiểu, phân loại và xử lý rác thải tại nguồn để bảo vệ môi trường trong năm 2021. read more

Hội An phấn đấu trồng mới 25.000 cây xanh giai đoạn 2021 – 2025

Giai đoạn 2021 – 2025, thành phố Hội An phấn đấu trồng mới 25.000 cây xanh, trong đó 5.000 cây xanh được trồng mới ở các đường phố, công viên, trường học, Bệnh viện, khu công nghiệp và 20.000 cây trồng mới dọc các tuyến đường ngang ven biển, nội đồng, đất ngập nước ven sông, ven biển phù hợp với điều kiện sinh thái, quy hoạch và quỹ đất hiện có của địa phương. read more