Áp lực giải quyết hồ sơ đất đai

Tính đến hết năm 2017, TP.Hội An có 23 cơ quan, đơn vị, địa phương đã ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, cơ bản đảm bảo yêu cầu và mục tiêu đề ra. Qua theo dõi, một số địa phương như các phường Cẩm Nam, Cẩm Châu, Tân An, xã đảo Tân Hiệp… đã thực hiện khá tốt. Ban chỉ đạo cải cách hành chính của thành phố cũng đã ban hành các văn bản đôn đốc các địa phương, đơn vị đẩy mạnh thực hiện công tác này nhằm tăng cường hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện và giải quyết các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức và công dân. Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và qua theo dõi đánh giá, UBND thành phố đã có kết quả xếp hạng cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị. Trong đó có 4 dơn vị được xếp loại tốt là phường Cẩm Nam, Cẩm Châu, Cẩm Phô và UBND xã Tân Hiệp, các đơn vị còn lại xếp loại khá.

Để tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, xử lý và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong năm qua, UBND thành phố đã giao cho Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiến hành rà soát, thống kê các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND thành phố ban hành từ năm 2010 đến nay. Theo đó, Phòng tư pháp và các ngành đã kiểm tra, rà soát được 43 văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính thông thường có chứa quy phạm pháp luật, qua đó đã đề xuất xử lý cụ thể từng văn bản.

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận TN&TKQ của thành phố- Ảnh: Đỗ Huấn

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính tiếp tục được tập trung. Việc cập nhật, công khai, niêm yết thủ tục hành chính của các đơn vị, địa phương được thực hiện đầy đủ, kịp thời, cơ bản đảm bảo theo quy định của cấp trên. Đáng chú ý là cùng với việc ban hành Công văn về đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, UBND thành phố đã ban hành Hướng dẫn về trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân không có một trong các loại giấy tờ theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 và các NĐ, Thông tư có liên quan; đồng thời chỉ đạo thực hiện rút ngắn thời gian cấp phép kinh doanh bán lẻ rượu, thuốc lá từ 15 ngày xuống còn 7 ngày trên đia bàn thành phố.

Trong năm qua, Bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ của thành phố đã tiếp nhận 20.804 hồ sơ công dân, tăng gần 2000 hồ sơ so với năm 2016, tỷ lệ giải quyết đúng hẹn đạt 96,5%. Trước áp lực quá lớn của hồ sơ công dân như vậy, dù tỷ lệ giải quyết đúng hẹn có giảm 1% so với năm trước nhưng có số đó đã thể hiện sự nỗ lực, cố gắng của UBND thành phố và các ngành liên quan tại Bộ phận TN&TKQ của thành phố khi quyết tâm giải quyết hồ sơ của công dân trên lĩnh vực đất đai vào bộ phận “Một cửa” với những quy trình hợp lý, thuận tiện cho người dân. Tuy nhiên cũng phải thấy rằng, việc giải quyết hồ sơ trễ hẹn tập trung chủ yếu vẫn trên lĩnh vực đất đai, cụ thể đối với thủ tục giải quyết hồ sơ đăng ký, cấp giấy chững nhận quyền sử dụng đất đối với các loại đất không có giấy tờ. “Trong năm, công dân đã nộp 770 hồ sơ (không tính UBND xã Cẩm Hà với 1.346 hồ sơ) nhưng đến ngày 15.11.2017 chỉ mới cấp được cho 64 trường hợp, còn đến 706 hồ sơ đang xử lý”, bà Nguyễn Thị Hoa Phượng – Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố cho biết.

Rõ ràng, số lượng tồn đọng là quá lớn cần được chính quyền thành phố tập trung chỉ đạo các ngành, các địa phương tăng cường trách nhiệm giải quyết hồ sơ cho công dân, có kế hoạch sắp xếp, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ địa chính ngay tại xã phường để giải quyết hiệu quả nhu cầu về đất đai cho nhân dân. Ông Nguyễn Ưng – Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị: “Năm 2018 phải đặt nhiệm vụ trọng tâm vào vấn đề này, phải xác định rõ nguồn gốc căn cứ pháp luật để đẩy nhanh tiến độ công nhận quyền sử dụng đất hoặc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Việc này không thể để kéo dài được nữa, cần phải có một biện pháp, một giải pháp mà theo tôi những xã trọng điểm, những phường trọng điểm như Cẩm Hà, Thanh Hà, Cẩm Thanh, Cẩm Kim… nên dồn lực vào làm trong một giai đoạn ngắn, định ra thời gian cụ thể 2 tháng hoặc 3 tháng làm cho xong công việc đó!”.

Trong lộ trình cải cách hành chính, UBND thành phố sẽ thành lập và đưa Trung tâm hành chính công vào hoạt động trong quý I  năm nay và thực hiện mô hình “một cửa liên thông” đến các xã phường, trong đó hồ sơ đất đai của công dân được xác định là thủ tục giải quyết chủ yếu với yêu cầu đảm bảo đúng pháp luật, rút ngắn thời gian và thuận tiện hơn.

Đỗ Huấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *