Hội An dẫn đầu Top ứng dụng công nghệ thông tin toàn tỉnh năm 2018

Theo kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018 mà UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt, TP.Hội An đều đạt và dẫn đầu việc ứng dụng công nghệ thông tin so với 18 huyện, thị xã, thành phố.

Hội An đã ứng dụng nhiều cơ sở dữ liệu chuyên ngành và các phần mềm phục vụ hiệu quả công tác quản lý Nhà nước

Việc đánh giá dựa trên Nghị định của Chính Phủ và các tiêu chí do UBND tỉnh đề ra, trong đó gồm các tiêu chí về: Hạ tầng kỹ thuật CNTT và An toàn thông tin, Ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ cơ quan, Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp, Nguồn nhân lực CNTT và tiêu chí về Môi trường tổ chức – Chính sách. Trong đó, nổi bật của Hội An là tiêu chí Ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ cơ quan và Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp. So với các địa phương khác trong tỉnh, Hội An đã ứng dụng nhiều cơ sở dữ liệu chuyên ngành và các phần mềm phục vụ hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, cần kể đến là cơ sở dữ liệu về đất đai, dân số, phương tiện khai thác thủy hải sản, nông nghiệp; Cơ sở dữ liệu về Cán bộ, tiền lương Công chức và Viên chức, lao động, chính sách-xã hội, Tư pháp-Hộ tịch, Di tích cổ – Di tích lịch sử; Cơ sở dữ liệu về quan trắc môi trường…

Được biết, chỉ số ứng dụng CNTT của Hội An năm 2014 chỉ xếp vị thứ 3 toàn tỉnh.

Phùng Mỹ Lệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *