Tập huấn phần mềm quản lý dữ liệu xử lý vi phạm hành chính

Sáng 23.10, Sở Tư pháp phối hợp với Phòng Tư pháp thành phố tập huấn phần mềm quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luậtcho cán bộ – công chức các cơ quan thành phố, cán bộ tư pháp, lãnh đạo và cán bộ địa chính – xây dựng xã, phường. Cạnh đó, đại diện Sở Tư pháp còn trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Quang cảnh lớp tập huấn – Ảnh: Mỹ Lệ

Lớp tập huấn giúp đội ngũ công chức nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ để tham mưu tốt công tác xử lý vi phạm hành chính ở địa phương đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước; đồng thời, nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo điều hành của UBND các cấp, thúc đẩy cải cách hành chính thời gian đến.

Mỹ Lệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *