Ủy ban Mặt trận TP.Hội An tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2019 – 2024

Thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2022, ngày 26.7 vừa qua Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hội An đã tổ chức hội nghị lần thứ 8 để sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hội An nhiệm kỳ 2019 – 2024; sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022.

Hội nghị lần thứ 8 của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tập trung sơ kết thực hiện nghị quyết giữa nhiệm kỳ 2019 – 2024

Đến dự Hội nghị có ông Võ Xuân Ca – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam, ông Trần Ánh – Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cùng đông đảo đại biểu lãnh đạo Thường trực MTTQ tỉnh, HĐND, UBND và các ban ngành, đoàn thể của thành phố.
Gần 3 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên đã triển khai có hiệu quả các chương trình phối hợp hành động và các nhiệm vụ trọng tâm, tạo sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Tập trung đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; tích cực tham gia phòng chống đại dịch Covid-19. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, khơi dậy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chăm lo cho người nghèo và thực hiện công tác an sinh xã hội.
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng được nâng cao. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp nhiều ý kiến bổ ích, thiết thực vào các dự án, đề án phát triển KTXH trên địa bàn thành phố. Công tác dân tộc, tôn giáo luôn được quan chú trọng. Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ Mặt trận từ Thành phố đến cơ sở luôn được kiện toàn, đổi mới, bổ sung các nhân tố trẻ, có kiến thức, năng lực để hoàn thành nhiệm vụ; công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận các cấp được duy trì thường xuyên.
Trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù trong bối cảnh vẫn còn bị tác động của dịch bệnh Covid-19 nhưng hoạt động và công tác Mặt trận thu đạt nhiều kết quả. Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố đã bám sát những định hướng công tác của MTTQ tỉnh, Nghị quyết của Đảng bộ thành phố, chủ động xây dựng chương trình công tác theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát đúng với tình hình thực tế. Tập trung tâm sức, trí tuệ, đóng góp vào những chương trình phục hồi kinh tế xã hội của thành phố, tổ chức tốt các cuộc giám sát, phản biện xã hội theo chức năng, chủ trì các diễn đàn nhân dân góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, chăm lo an sinh xã hội, động viên các tầng lớp nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đạt những kết quả quan trọng.

Hội nghị đã nghe đại diện lãnh đạo UBND thành phố thông tin về tình hình KTXH 6 tháng đầu năm 2022

Cũng tại hội nghị này, các đại biểu đã nghe các ý kiến phát biểu chỉ đạo của ông Võ Xuân Ca – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và của ông Lê Chơi – Phó Bí thư thường trực Thành ủy, nghe Thường trực HĐND Thành phố thông báo kết quả hoạt động của HĐND 6 tháng đầu năm 2022 và chương trình công tác 6 tháng cuối năm; nghe lãnh đạo UBND thành phố thông tin về tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2022 và dự kiến nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng cuối năm theo Quy chế phối hợp công tác.

ĐỖ HUẤN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *