Hội An nỗ lực nâng cao chất lượng, hiệu quả CCHC

Trong 6 tháng đầu năm nay, công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn được UBND thành phố, các cơ quan, đơn vị và xã phường tiếp tục chú trọng. Bên cạnh những kết quả tích cực, nhiều hạn chế cũng được nhìn nhận để tìm giải pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC. read more

Hội nghị lần thứ tư BCH Đảng bộ TP.Hội An khóa XVIII

Sáng 16/7, Đảng bộ TP. Hội An tổ chức hội nghị BCH khóa XVIII, lần thứ 4 mở rộng nhằm sơ kết tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2021, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tổng kết, sơ kết một số nghị quyết cấp trên; quán triệt Chỉ thị 10 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác dân vận trong tình hình hiện nay. read more

Tiếp cận từ nguồn tới biển trong quản lý ô nhiễm rác thải nhựa tại Hội An

Trong 2 ngày 14 và 15/7, UBND thành phố Hội An tổ chức hội thảo “Áp dụng các phương pháp tiếp cận từ nguồn tới biển trong quản lý ô nhiễm rác thải nhựa tại thành phố Hội An”. Dựa án do Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên Quốc tế – IUCN hỗ trợ  được kỳ vọng giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa tại thành phố du lịch này. read more

TP. Hội An bầu các chức danh chủ chốt HĐND khóa XII

Sáng 25.6, HĐND TP. Hội An khóa XII nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất để xem xét, quyết định công tác nhân sự, nghe báo cáo kết quả công tác bầu cử, thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố. Dự kỳ họp có ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. read more