Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh phường Tân An lần thứ 5, nhiệm kỳ 2022-2027

Sáng ngày 14.1, Hội Cựu chiến binh phường Tân An tổ chức phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là đơn vị đầu tiên tổ chức đại hội điểm ở Hội An, có các đại biểu đến từ thành hội, các hội cựu chiến binh các xã phường và cán bộ, hội viên cựu chiến binh ở phường Tân An về dự. read more

Vai trò của chi bộ thôn, khối phố

Ở TP.Hội An nhiều năm qua, vai trò và chất lượng lãnh đạo của chi bộ thôn, khối phố ở các xã phường có ý nghĩa rất quan trọng. Đó là tổ chức đảng gần dân, sát dân nhất và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo những nhiệm vụ, công việc cụ thể, có quan hệ mật thiết với đời sống người dân. read more

Tuyên dương mô hình, điển hình phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2021

Sáng ngày 29.12, Ban Thường vụ Thành ủy Hội An đã tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 09 của Thành ủy về nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 – 2025 và tuyên dương mô hình, điển hình phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2021. read more