Diễn đàn “Nhân dân góp ý xây dựng cán bộ, viên chức Ngân hành chính sách xã hội TP. Hội An”

Chiều 28/7, tại Hội trường Thành uỷ, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hội An đã tổ chức diễn đàn “Nhân dân góp ý xây dựng cán bộ, viên chức Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Hội An” năm 2022.

Diễn đàn “Nhân dân góp ý xây dựng cán bộ, viên chức Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Hội An” năm 2022

Hơn 200 đại biểu Thường trực Thành uỷ – HĐND – UBND – UBMTTQ Việt Nam thành phố; đại biểu lãnh đạo, đại diện các hội đoàn thể, Ban công tác Mặt trận 13 xã phường đã về dự.
Báo cáo tại diễn đàn, đại diện Phòng giao dịch Ngân hành chính sách xã hội thành phố Hội An cho biết: Đến nay, tại thành phố Hội An có 13 Điểm giao dịch theo lịch cố định, đặt trong khuôn viên của UBND 13 xã, phường nhằm tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; tiết giảm chi phí, thời gian đi lại của người vay, đảm bảo hoạt động dân chủ, công khai.
Đến 30/06/2022, tổng nguồn vốn ủy thác qua 4 Hội – Đoàn thể là 195 tỷ đồng, tăng so với khi thành lập (năm 2002) trên 194 tỷ đồng; với 26.111 lượt khách hàng vay vốn nhưng không có nợ quá hạn. 85% tổng dư nợ tập trung cho vay hỗ trợ sản xuất kinh doanh, tạo sinh kế cho người dân với nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích và hiệu quả, góp phần thực hiện tốt công tác xoá hộ nghèo trên địa bàn. Đặc biệt, Hội An là đơn vị có nguồn vốn ngân sách cấp huyện cao nhất toàn tỉnh với tổng nguồn vốn cho vay gần 21 tỷ đồng.
Diễn đàn đã nghe nhiều ý kiến góp ý, xây dựng cán bộ viên chức của Phòng giao dịch, qua đó khẳng định, bộ máy điều hành tác nghiệp của Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Hội An tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tổ chức điều hành quản lý thống nhất. Với phương châm “thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”, đội ngũ cán bộ đảm bảo về chất lượng, có tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng nhiệm vụ được giao; luôn gần dân, sát với dân, tận tụy phục vụ người nghèo và các đối tượng chính sách khác,…

QUỐC HẢI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *