HĐND xã Cẩm Thanh tổ chức kỳ họp thứ 16, khóa XII tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày 8.4, HĐND xã Cẩm Thanh đã tổ chức kỳ họp thứ 16, khóa XII để tổng kết nhiệm kỳ hoạt động 2016 – 2021. Các đồng chí Trần Ánh – Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Lê Chơi – Phó Bí thư Thành ủy cùng các đại biểu HĐND thành phố khu vực Cẩm Thanh – Cẩm Châu đã đến dự.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Ánh phát biểu tại kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ của HĐND xã Cẩm Thanh khóa XII

Nhiệm kỳ qua, HĐND xã Cẩm Thanh đã ban hành 64 nghị quyết góp phần cụ thể hóa kịp thời và sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước các cấp đưa vào cuộc sống, mang lại kết quả tích cực, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Các Ban của HĐND cũng đã thực hiện 12 đợt giám sát với các chương trình, mục tiêu cụ thể, kịp thời tháo gỡ, giải quyết những bức xúc trong đời sống nhân dân và những lĩnh vực thu hút sự quan tâm của nhiều người, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

Nhiệm kỳ qua, tình hình KTXH xã Cẩm Thanh có nhiều chuyển biến tích cực. Kinh tế tăng trưởng khá và chuyển dịch đúng hướng “Dịch vụ – du lịch – thương mại, nông – ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp – làng nghề”; các chỉ tiêu kinh tế đều đạt và vượt, trong đó tốc độ tăng trưởng ngành dịch vụ bình quân hằng năm đạt 3,4%, ngành du lịch 41,6%/năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 45 triệu đồng/người, tăng gấp 2 lần so với năm 2015. Năm 2020, mặc dù chịu tác động lớn của đại dịch Covid-19 nhưng chính quyền đã chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh đạt hiệu quả và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế theo đúng định hướng. Văn hóa tiếp tục được bảo tồn, phát huy, thể hiện vai trò nền tảng, động lực và mục tiêu cho sự phát triển. An sinh xã hội có nhiều tiến bộ trên nhiều mặt. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy. QPAN được giữ vững, TTATXH cơ bản ổn định…

Tại kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ này, sau khi nghe các báo cáo tổng kết kiểm điểm của Thường trực HĐND và UBND xã nhiệm kỳ 2016 – 2021, trên cơ sở các báo cáo tổng kết và kế hoạch thực hiện trong 5 năm đến về thu chi ngân sách, đầu tư xây dựng; các đại biểu đã thảo luận và thông qua Nghị quyết về thực hiện kế hoạch phát triển KTXH – QPAN 5 năm 2016 – 2021 và kế hoạch mới với những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển KTXH – QPAN của xã Cẩm Thanh giai đoạn 2021 – 2025.

                                                                                          Đỗ Huấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *