HĐND phường Cẩm An khóa XIII tổ chức kỳ họp thứ 3

Sáng 30/12, HĐND phường Cẩm An khóa XIII (nhiệm kỳ 2021-2026) khai mạc kỳ họp thứ 3 nhằm xem xét các báo cáo thường lệ cuối năm 2021 và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Năm 2021, phường Cẩm An tập trung công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an sinh xã hội, từng bước khôi phục kinh tế -ảnh: Phan Sơn

Theo báo cáo của UBND phường Cẩm An tại kỳ họp, năm 2021, địa phương tập trung ưu tiên cao nhất cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, chăm lo sức khỏe nhân dân, triển khai kịp thời, an toàn chiến dịch tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Trên lĩnh vực kinh tế, hoạt động dịch vụ-du lịch phường Cẩm An tiếp tục bị ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch bệnh. Trong khi đó, giá trị sản xuất ngành ngư nghiệp ước đạt 67,85 tỉ đồng, đạt 100,37% kế hoạch năm. Toàn phường hiện có 49 phương tiện đánh bắt thủy sản với tổng công suất 3.476 CV. Các tàu hoạt động đánh bắt hiệu quả góp phần ổn định đời sống ngư dân.

Cũng trong năm 2021, phường Cẩm An tiếp tục chú trọng công tác quản lí nhà nước về đất đai, xây dựng, vệ sinh môi trường. Chăm lo công tác an sinh xã hội, kịp thời thực hiện các chính sách hỗ trợ  người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Đối với hoạt động của Thường trực HĐND phường Cẩm An,  đã tăng cường giám sát trả lời đơn cho công dân và giải quyết phiếu chuyển của thành phố; tổ chức 02 đợt tiếp xúc cử tri tiếp nhận ý kiến, kiến nghị chuyển đến UBND phường 25 ý kiến….

PHAN SƠN

Trả lời