Hội An: Học Bác làm việc có lợi cho dân

Sau 05 năm, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại TP.Hội An đã góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhất là nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc và ý thức phục vụ nhân dân. read more

Hội An chuẩn bị phương án bầu cử theo tình hình dịch

Hiện nay, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang được triển khai đúng tiến độ, sẵn sàng cho ngày hội bầu cử của cử tri. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 nhằm đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử cũng được chú trọng. read more