Hội An nỗ lực nâng cao chất lượng, hiệu quả CCHC

Trong 6 tháng đầu năm nay, công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn được UBND thành phố, các cơ quan, đơn vị và xã phường tiếp tục chú trọng. Bên cạnh những kết quả tích cực, nhiều hạn chế cũng được nhìn nhận để tìm giải pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC. read more

Hội nghị lần thứ tư BCH Đảng bộ TP.Hội An khóa XVIII

Sáng 16/7, Đảng bộ TP. Hội An tổ chức hội nghị BCH khóa XVIII, lần thứ 4 mở rộng nhằm sơ kết tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2021, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tổng kết, sơ kết một số nghị quyết cấp trên; quán triệt Chỉ thị 10 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác dân vận trong tình hình hiện nay. read more