TP.Hội An triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Từ ngày 1/5 đến ngày 31/5, TP.Hội An tổ chức chính thức triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”.

Chú trọng cải thiện điều kiện lao động, chăm sóc sức khỏe, đời sống cho người lao động là thiết thực hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động

Thành phố chỉ đạo các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, trong đó tăng cường các hoạt động phối hợp, lồng ghép triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 của đơn vị, đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, bộ phận trực thuộc tăng cường triển khai các chương trình hành động về an toàn, vệ sinh lao động bám sát chủ đề của Tháng hành động và các vấn đề nổi cộm của ngành, doanh nghiệp, cơ sở; tăng cường các hoạt động rà soát, xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn tại các phân xưởng, nhà máy, máy móc, thiết bị.
Chú trọng các hoạt động cải thiện điều kiện lao động, chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; giao lưu văn hóa, văn nghệ lồng ghép nội dung tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động… Duy trì các hoạt động thường xuyên về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định pháp luật, trong đó tập trung rà soát, bổ sung các nội quy, quy trình, biện pháp kỹ thuật an toàn lao động và phòng, chống cháy nổ tại các bộ phận, phân xưởng; tự kiểm tra, rà soát, đánh giá các nguy cơ, rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động đối với các máy móc, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.
Chú trọng tăng cường thông tin, tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ qua các phương tiện của đơn vị. Tổ chức các hoạt động có sự tham gia phối hợp của cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia, người sử dụng lao động, người lao động, an toàn vệ sinh viên như: tọa đàm, đối thoại, hội thi, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình điển hình về an toàn, vệ sinh lao động.

ĐỖ HUẤN