Hội An tăng cường công tác phòng chống tội phạm

Triển khai thực hiện công tác phòng chống tội phạm năm 2024, TP.Hội An tăng cường phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân; kết hợp chặt chẽ giữa chủ động phòng ngừa với tích cực phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm minh kịp thời, với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ với những hành vi phạm tội; đồng thời chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm minh những hành vi tham nhũng, tiêu cực và bao che, dung túng, tiếp tay cho tội phạm và vi phạm pháp luật.

Năm nay, TP.Hội An phấn đấu chuyển hóa thành công địa bàn phường Cẩm Phô – trọng điểm, phức tạp về TT, ATXH

Toàn thành phố xác định tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp kéo giảm tội phạm, bảo đảm 100% các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đều được tiếp nhận, phân loại, xử lý; tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%. Tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt trên 75%, đối với các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90% tổng số án khởi tố. Truy tố đúng thời hạn trên 90% số vụ án hình sự đã có kết luận điều tra đề nghị truy tố. Nâng cao chất lượng xét xử, tỷ lệ giải quyết án hình sự đạt trên 88%. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội, phấn đấu chuyển hoá thành công địa bàn phường Cẩm Phô; 85% các địa bàn đã chuyển hóa thành công không tái phức tạp trở lại.

ĐỖ HUẤN