Cẩm Hà tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp

Tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp, năm nay UBND xã Cẩm Hà phối hợp với các ngành chức năng của thành phố tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ Hợp tác xã SXKD rau Trà Quế Xanh thực hiện sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả.; phối hợp với UBMTTQ xã Cẩm Hà thực hiện dự án “Trồng cây Quật đất theo hướng hữu cơ trên địa bàn xã Cẩm Hà, giai đoạn 2023-2025”; tiếp tục nghiên cứu và xây dựng phương án, mô hình trồng quật cảnh theo hướng an toàn, giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và hạn chế ô nhiễm môi trường.

Xã Cẩm Hà đang thực hiện dự án “Trồng cây Quật đất theo hướng hữu cơ”

Phát huy thương hiệu làng nghề truyền thống – làng rau Trà Quế, địa phương duy trì ổn định diện tích 18 ha, tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị, áp dụng qui trình hữu cơ, có truy xuất nguồn gốc, hoàn thiện bao bì, nhãn hiệu, nhằm gia tăng giá trị sản phẩm và tạo lập môi trường sản xuất an toàn; đa dạng hóa các sản phẩm sơ chế, chế biến từ làng rau như: thực phẩm, rau gia vị, các loại trà thảo mộc, tinh dầu, thảo dược phục vụ chăm sóc sức khỏe… vừa đáp ứng nhu cầu của người dân, vừa đáp ứng cho phát triển du lịch. Rau Trà Quế và Quật cảnh Cẩm Hà được xác định là 2 sản phẩm chủ lực của địa phương, được cấp mã vùng trồng.
UBND xã cũng tiếp tục triển khai công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, tổ chức tập huấn công tác vệ sinh ATTP trong lĩnh vực nông – lâm – thủy sản. Trên lĩnh vực chăn nuôi, sẽ phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm – động vật nuôi, tiêm phòng vắc-xin, triển khai vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi và ao nuôi thủy sản.

ĐỖ HUẤN