Mô hình kinh tế nông thôn mới

Hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập cho người dân vùng nông thôn (các xã Cẩm Hà, Cẩm Kim, Cẩm Thanh, Tân Hiệp), những năm qua ở Hội An đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế nông thôn mới, đáp ứng nhu cầu gắn sản xuất nông nghiệp hữu cơ kết hợp dịch vụ du lịch sinh thái, văn hóa… read more

Triển khai nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp và phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn 6 tháng cuối năm 2021

Sáng 14.7, tại điểm cầu Hội An, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng chủ trì tham dự hội nghị trực tuyến do UBND tỉnh tổ chức để nghe báo cáo đánh giá tình hình sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm 2021 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020, triển khai nhiệm vụ trong thời gian đến. read more

Hội nghị trực tuyến ngân hàng CSXH toàn tỉnh

Tại điểm cầu thành phố Hội An, chiều ngày 12.7, UBND thành phố, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thành phố Hội An đã tham gia hội nghị trực tuyến do Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh tổ chức với Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH các huyện, thị thành phố trong tỉnh, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. read more

Tiếp lửa nghề gốm

Ý thức việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa làng nghề truyền thống luôn gắn bó với sự nghiệp bảo tồn và phát huy Di sản văn hóa thế giới Hội An nên trong những năm qua lãnh đạo TP.Hội An đã tăng cường công tác quản lý, thực hiện nhiều giải pháp đầu tư phát triển, trao truyền và tiếp lửa nghề cho lớp trẻ. read more

Đại hội Hệ thống đảm bảo cùng tham gia (PGS) trong nông nghiệp hữu cơ – TP. Hội An lần thứ II

Sáng 22.6, tại Heal Organic Farm (thuộc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Bền vững Hội An), Phòng Kinh tế thành phố đã tổ chức Đại hội Hệ thống đảm bảo cùng tham gia (sau đây gọi là PGS) trong nông nghiệp hữu cơ thành phố Hội An lần thứ II, nhiệm kỳ 2021 – 2025. read more

Hội An tăng cường kiểm soát dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò

Tại TP. Hội An, dịch bệnh viêm da nổi cục (VDNC) trên trâu bò phát hiện đầu tiên ở xã Cẩm Thanh vào ngày 6/4, sau đó tiếp tục phát hiện ở các địa phương Cẩm Nam, Thanh Hà, Cẩm Hà và Cẩm Kim. Đến nay, Hội An có 33 con trâu, bò bị nhiễm bệnh VDNC tại các địa phương này, trong đó có 4 con bò đã bị tiêu hủy. read more