Minh An tuyên truyền, phổ biến nội dung Quy chế bảo vệ Di sản văn hóa thế giới Khu phố cổ Hội An

Sáng ngày 2.6, UBND phường Minh An đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung “Quy chế bảo vệ Di sản văn hóa thế giới Khu phố cổ Hội An” cho đại biểu lãnh đạo và cán bộ địa phương, cấp ủy – ban quân dân chính, tổ công tác mặt trận khối phố, tổ trưởng, tổ phó, chủ di tích và người sử dụng di tích tại 2 khối phố An Hội và An Thắng. Đây là địa phương đầu tiên tổ chức tuyên truyền, phổ biến Quy chế này cho cộng đồng dân cư theo Kế hoạch của UBND thành phố ban hành, để nhân dân nắm bắt và thực hiện đúng các quy định của quy chế vì mục tiêu bảo tồn và phát huy hiệu quả di sản văn hóa thế giới Khu phố cổ Hội An. Tiếp đến, UBND phường sẽ tổ chức tuyên truyền, phổ biến Quy chế đến đại diện cộng đồng cư dân 2 khối An Định và An Thái.

Sông Hoài Phố Hội

Quy chế bảo vệ Di sản văn hóa thế giới Khu phố cổ Hội An được UBND tỉnh Quảng Nam ký ban hành ngày 18.12.2020, gồm 10 chương, 37 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2021. Ngoài phần những quy định chung và quy định về tổ chức thực hiện, nội dung chính của quy chế quy định cụ thể về phạm vi, đối tượng và nguyên tắc hoạt động bảo vệ; hoạt động tu bổ, xây dựng; bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể; tổ chức tham quan, dịch vụ du lịch; hoạt động kinh doanh, trưng bày, quảng cáo; trật tự an toàn và quản lý tác động rủi ro; thủ tục thực hiện quy định bảo vệ; trách nhiệm phối hợp của các cơ quan Nhà nước, tổ chức, các cá nhân tham gia bảo vệ Khu phố cổ Hội An. Phần phụ lục của Quy chế gồm sơ đồ khoanh vùng bảo vệ Khu phố cổ Hội An; quy định công tác tu bổ trong khu vực IIA; ngành, nghề không được phép sản xuất, kinh doanh trong Khu phố cổ; nhóm, nghề khuyến khích phát triển trong khu vực I, IIA.

Tại buổi truyên truyền, Trung tâm QLBTDSVH HỘI An cũng đã phát hành sách về quy chế đến từng đại diện tham dự. Ngoài nội dung của quy chế, tập sách còn giới thiệu nội dung hướng dẫn thủ tục cấp phép tu bổ di tích, cơ chế quản lý hỗ trợ kinh phí tu bổ di tích tư nhân, tập thể trong Khu phố cổ.

ĐỖ HUẤN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *