Mặt trận phường Cửa Đại sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022

UBMTTQ Việt Nam phường Cửa Đại vừa tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2019-2024 và công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2022.

UBMTTQ Việt Nam phường Cửa Đại tổ chức sơ kết công tác thời gian qua và thảo luận, thống nhất kế hoạch hoạt động thời gian tới

Trong hơn 2 năm qua, Mặt trận phường Cửa Đại chú trọng tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân; củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.


Thông qua các Ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư, đã có 51 tập thể, 135 cá nhân và 30 hộ gia đình hiếu học được biểu dương, khen thưởng. Qũy vì người nghèo của địa phương cũng tặng 44 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, đau ốm mỗi suất 500 nghìn đồng.

Bên cạnh đó, Mặt trận phường Cửa Đại cũng tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.


Riêng trong 6 tháng đầu năm 2022, Mặt trận phường Cửa Đại đã phối hợp triển khai thực hiện các nội dung vận động xây dựng đô thị văn minh như ra quân vệ sinh môi trường, tuyên truyền phân loại rác tại nguồn.

Mặt trận phường cũng đã vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đóng góp cùng với hỗ trợ của thành phố trao 1.879 suất quà trị giá hơn 560 triệu đồng cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, hộ chính sách, bảo trợ xã hội, ốm đau.

PHAN SƠN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *