Hội An đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tết Trung thu

Tối 28/9 (nhằm 14/8 âm lịch), TP.Hội An tổ chức lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (DSVHPVTQG) đối với “Lễ hội truyền thống, tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Trung thu ở Hội An”.

Trao bằng chứng nhận ghi vào danh mục DSVHPVTQG đối với “Lễ hội truyền thống, tập quán xã hội, tín ngưỡng Tết Trung thu ở Hội An”

Lễ hội Tết Trung thu ở Hội An cũng như các giá trị nổi bật của lễ hội được hình thành trên cơ sở văn hóa truyền thống bản địa, giao thoa văn hóa với các nước Nhật Bản, Trung Hoa và luôn được cộng đồng cư dân Hội An duy trì, gìn giữ, tổ chức hằng năm.

Cùng với loại hình trình diễn múa Thiên cẩu đặc trưng, riêng có thì các yếu tố như tính cộng đồng, sự hình thành lâu đời đã góp phần để tết Trung thu ở Hội An được ghi vào danh mục DSVHPVTQG.

TP.Hội An và cộng động địa phương cùng nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị của DSVHPVTQG Tết Trung thu ở Hội An

Những ngày qua, TP.Hội An đã tổ chức nhiều hoạt động của hội tết Trung thu Qúy Mão 2023 như múa lân-múa Thiên cẩu, “Đêm hội trăng rằm” đã mang đến không khí Trung thu rộn ràng trên địa bàn thành phố. Trong đó, nổi bật là sự kiện đón nhận DSVHPVTQG Tết Trung thu ở Hội An và diễu hành rước bằng chứng nhận qua các tuyến phố.

Các hoạt động góp phần quảng bá, tôn vinh giá trị của DSVHPVTQG Tết Trung thu ở Hội An. Đồng thời, nâng cao lòng tự hào, ý thức trách nhiệm của cộng đồng, các chủ thể văn hóa trong việc chung tay gìn giữ, bảo tồn và phát huy di sản, cũng như các loại hình văn hóa dân gian, sinh hoạt cộng đồng, nghề truyền thống, tín ngưỡng gắn với Tết Trung thu ở Hội An.

PHAN SƠN