BHXH Hội An cập nhật, hiệu chỉnh thông tin từ căn cước công dân cho gần 64 nghìn người

Triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) của Chính phủ; Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hội An đã hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động, UBND các xã, phường và các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT trên địa bàn kê khai số định danh cá nhân, căn cước công dân khi nộp hồ sơ tham gia BHXH, BHYT.

Đồng thời, kịp thời cập nhật, hiệu chỉnh thông tin số định danh cá nhân, căn cước công dân người tham gia BHXH, BHYT khớp đúng với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Qua đó, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT khi đi khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chíp. Cạnh đó, BHXH thành phố còn phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn được phân cấp để triển khai các văn bản hướng dẫn của các bộ ngành quy định về việc khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chip.

Tích hợp thông tin BHYT trong căn cước công dân giúp người dân thuận tiện khi đi khám chữa bệnh

Đến nay BHXH thành phố đã thực hiện cập nhật, hiệu chỉnh đồng bộ xác thực số định danh cá nhân, căn cước công dân cho gần 64 nghìn người tham gia BHXH, BHYT.

MỸ LỆ