HĐND phường Cẩm An tổ chức kỳ họp chuyên đề

Sáng 2/6, HĐND phường Cẩm An khóa XIII (nhiệm kỳ 2021-2026) tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề).

HĐND phường Cẩm An khóa XIII tổ chức kỳ họp chuyên đề xem xét thông qua các đề án

Tại kỳ họp, đại biểu đã tham gia thảo luận, góp ý đối với đề án “Phát triển giáo dục và đào tạo phường Cẩm An giai đoạn 2023-2027, định hướng đến năm 2030” và đề án “Sắp xếp, tổ chức lại các tổ dân cư tại các khối phố trên địa bàn phường Cẩm An”.
Theo Đề án về giáo dục và đào tạo được UBND phường Cẩm An trình tại kỳ họp, địa phương phấn đấu tạo chuyển biến căn bản, toàn diện, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh chất lượng giáo dục đại trà và tập trung vào chất lượng giáo dục mũi nhọn. Phấn đấu đến năm 2027, Cẩm An là địa phương nằm trong top đầu của thành phố về công tác giáo dục, có nhiều học sinh giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh.
Để đạt được các mục tiêu đề ra, phường Cẩm An tập trung thực hiện các giải pháp như tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể đối với phát triển giáo dục và đào tạo; tranh thủ sự hỗ trợ của UBND TP.Hội An, Phòng GD&ĐT về công tác quy hoạch hệ thống trường học và cơ sở giáo dục, đổi mới công tác quản lí giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học.
Bên cạnh đó, địa phương cũng sẽ tranh thủ các nguồn lực từ ngân sách tỉnh, thành phố, các nguồn tài trợ, đóng góp, ủng hộ, lồng ghép các chương trình, đề án và nguồn ngân sách địa phương để tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, cảnh quan các trường học một cách đồng bộ; đa dạng hóa hình thức đào tạo, gắn đào tạo nghề với nhu cầu xã hội…
Đối với đề án sắp xếp, tổ chức lại các tổ dân cư, hiện nay, một số tổ dân cư nằm trong khu vực dự án có nhiều hộ gia đình đã được bố trí tái định cư tại nơi ở mới nên số hộ giảm, đồng thời tại các khu tái định cư số hộ dân tăng lên. Do đó, việc sắp xếp lại tổ dân cư trên địa bàn phường Cẩm An nhằm tạo thuận lợi cho công tác quản lí, điều hành của địa phương, việc giao thông, sản xuất và sinh hoạt của người dân cũng như thực hiện các hoạt động phong trào của các tổ dân cư.
Theo đề án, sau khi sắp xếp, tổ chức lại, khối An Bàng còn 10 tổ dân cư, khối Tân Thành còn 4 tổ dân cư và khối Thịnh Mỹ còn 08 tổ dân cư.

PHAN SƠN