Triển khai Đề án 06 của Chính phủ: Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Bảo đảm từng bước thay thế các giấy tờ cá nhân trên cơ sở tích hợp, xác thực các thông tin, nội dung giấy tờ cá nhân vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để chỉ cần sử dụng thẻ Căn cước công dân (CCCD), ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeID) của Bộ Công an cho mọi giao dịch dân sự” là mục tiêu trọng tâm đang được cả hệ thống chính trị thành phố Hội An triển khai. Qua đó nhằm thực hiện hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2023 của Chính phủ (gọi tắt là Đề án 06). read more

BHXH Hội An cập nhật, hiệu chỉnh thông tin từ căn cước công dân cho gần 64 nghìn người

Triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) của Chính phủ; Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hội An đã hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động, UBND các xã, phường và các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT trên địa bàn kê khai số định danh cá nhân, căn cước công dân khi nộp hồ sơ tham gia BHXH, BHYT. read more

Cải cách thủ tục hành chính trong giải quyết hồ sơ chính sách bảo hiểm xã hội

Với tinh thần, thái độ phục vụ nhằm mang lại sự thuận lợi, hài lòng cho các nhân, tổ chức đến giao dịch, thời gian qua, cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hội An luôn nỗ lực thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, giao dịch điện tử về hồ sơ thu, cấp sổ BHXH, cấp thẻ bảo hiểm y tế. BHXH thành phố Hội An đã thực hiện công khai các thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết qua 3 hình thức: giao dịch điện tử, hành chính công thông qua dịch vụ bưu chính và tại bộ phận một cửa BHXH thành phố; tích cực ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào tất cả các hoạt động của cơ quan. read more

Hiệu quả từ mô hình “Ngôi nhà xanh”

Sáng 26.5, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố phối hợp với Trung tâm hỗ trợ phát triển xanh GreenHub, Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế IUCN tổ chức tổng kết hoạt động mô hình “Ngôi nhà xanh” và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tham gia vận hành tốt hoạt động của mô hình. read more