Vụ Đông xuân 2023 – 2024, sản xuất lúa hữu cơ tại Đồng Mẫu, xã Cẩm Thanh cho năng suất cao và đồng đều

Vụ Đông xuân 2023 – 2024 vừa qua là vụ thứ 2, UBND xã Cẩm Thanh (TP.Hội An) thực hiện dự án liên kết tổ chức sản xuất gắn với tiêu thụ lúa theo quy trình hướng hữu cơ tại khu vực Đồng Mẫu, thôn Thanh Đông.

Mô hình sản xuất lúa hữu cơ ở Cẩm Thanh được kết nối với khai thác, phát huy giá trị du lịch sinh thái đồng quê

Theo báo cáo kết quả quy trình chuyển giao công nghệ và thực hiện dự án, chất lượng, dinh dưỡng của môi trường đất và nước trong toàn bộ khu vực 1,5ha triển khai được ổn định và nâng cao; độ ổn định về sinh thái cũng như việc quản lý sâu bệnh dịch hại tổng hợp được xây dựng hoàn toàn tự nhiên, không xảy ra trường hợp sâu bệnh dịch hại ảnh hưởng đến việc phát triển và năng suất của cây lúa.
Có 7 trên tổng 21 hộ nông dân triển khai thử nghiệm giống lúa ST25 trên cánh đồng, song song với việc sử dụng giống lúa VNR20 cho 14 hộ nông dân còn lại. Năng suất lúa VNR20 đạt trung bình là 86,3 tạ/ha và năng suất lúa ST25 đạt trung bình 68,8 tạ/ha cho vụ đầu tiên thử nghiệm, tương đương với năng suất canh tác hoá học tại khu vực này trước đây. Trong đó tình trạng chênh lệch năng suất giữa các hộ dân được cải thiện và đồng đều hơn vụ Hè thu 2023.
Cả 21 hộ nông dân tham gia dự án được tập huấn đào tạo nên đã hiểu và nắm rõ được toàn bộ quy trình canh tác lúa, bao gồm việc tự chủ trong khâu ủ phân, chuẩn bị phân bón hay điều tiết nguồn nước, kiểm soát quy trình chế biến sau thu hoạch …
UBND xã Cẩm Thanh cùng đơn vị chủ trì dự án là HTX rau hữu cơ và du lịch Thanh Đông cũng đã triển khai hoàn thiện vùng đệm sinh thái bằng cây lục lạc sợi rất có giá trị sinh thái cũng như giá trị quảng bá truyền thông về mô hình lúa hữu cơ; đồng thời kết nối, truyền thông hỗ trợ nông dân tiếp cận các đơn vị tổ chức, cá nhân có thể thu mua lượng lúa mà bà con muốn bán.

ĐỖ HUẤN