Hội Nông dân Cẩm Châu tạo nguồn vốn cho hộ gia đình hội viên phát triển mô hình sản xuất mới

Thời gian qua, Hội Nông dân phường Cẩm Châu đã tích cực tạo các nguồn vốn vay để hộ gia đình hội viên đầu tư phát triển mô hình sản xuất mới. Tổng dư nợ ủy thác từ Ngân hàng CSXH của hơn 200 lượt hộ gia đình khoảng 4,2 tỷ đồng và từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân của 9 hộ hội viên là 63 triệu đồng.

Cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp có bước phát triển mạnh- Ảnh: Đỗ Huấn

Bên cạnh đó, Hội còn chủ động phối hợp với các ngành chức năng của thành phố mở được 6 lớp tập huấn về quy trình sản xuất, chăn nuôi thú y, nuôi trồng thủy sản, trồng rau sạch theo hướng VietGap, trồng hoa cây cảnh…

Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế và nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó có các mô hình mới mang lại hiệu quả cao như: sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi, mô hình nuôi trồng thủy sản xen canh, sử dụng chế phẩm tricodema và phân bón qua lá từ trùn quế, trồng rau xanh trong dàn lưới và trồng rau hữu cơ kết hợp với phát triển du lịch…

Đỗ Huấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *