Hội An triển khai nhiều cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, trong nhiều năm qua, lãnh đạo thành phố đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và sâu sát cơ sở, thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh về bố trí nguồn vốn đầu tư, về xây dựng kết cấu hạ tầng. Mặt khác, thành phố cũng đã ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý là Nghị quyết của HĐND thông qua Đề án “Phát triển xã đảo Tân Hiệp trên cơ sở bảo tồn và phát huy giá trị của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An giai đoạn 2017 – 2025” với tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách thành phố đến nay là 52 tỷ đồng; Đề án “Xây dựng Làng quê – Làng nghề sinh thái xã Cẩm Kim giai đoạn 2017 – 2025” với tổng kinh phí ngân sách thành phố đã hỗ trợ là 20 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng các “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” giai đoạn 2017 – 2020, mỗi thôn 100 triệu đồng đối với các thôn không nằm trong danh sách hỗ trợ của tỉnh…

Một góc làng quê sông nước xã Cẩm Kim- Ảnh: Đỗ Huấn

                                                                                          Đỗ Huấn

Trả lời