Hội An hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng năm 2023

UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 với chủ đề “Thông tin minh bạch – Tiêu dùng an toàn”.

Hội An sẽ tổ chức phiên chợ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong quý II.2023

Với chủ đề trên, thành phố kêu gọi các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội và các doanh nghiệp cần chủ động tổ chức các hoạt động hoặc lồng ghép, đưa vào hoạt động chuyên môn, hoạt động kinh doanh các nội dung nhằm tăng cường quyền lợi cho người tiêu dùng.
Bên cạnh đó, thành phố cũng khuyến khích, hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, nhằm gia tăng quyền lợi cho người tiêu dùng, thúc đẩy hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Kêu gọi tổ chức, cá nhân kinh doanh xây dựng các hoạt động tri ân người tiêu dùng như: hỗ trợ bảo hành sản phẩm tư vấn tiêu dùng an toàn, khuyến mại.
Cùng với đó, thành phố cũng triển khai cho các hộ tiểu thương tại chợ, các hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố niêm yết giá công khai, ứng xử văn minh trong kinh doanh thương mại; tổ chức phiên chợ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong quý II.2023.
Các cơ quan quản lý nhà nước tăng cường các hoạt động giám sát, kiểm tra thị trường, đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Kêu gọi tổ chức, cá nhân kinh doanh xây dựng các hoạt động tri ân người tiêu dùng

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam sẽ bắt đầu từ mùa mua sắm cuối tháng 11/2022, được tập trung tổ chức trong tháng 3 (tháng cao điểm) và kéo dài đến hết tháng 5 năm 2023.
Các hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng được khuyến khích thực hiện trong suốt cả năm 2023, tập trung vào những thời điểm cao điểm về kinh doanh và tiêu dùng như: Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, Tết Trung thu, các ngày lễ lớn trong năm, các ngày cao điểm mua sắm trên thị trường.

MỸ LỆ