Hội An đầu tư hơn 1,150 tỷ đồng thực hiện Thành phố du lịch không tiêu thụ thịt chó, mèo

Từ nay đến hết năm 2023, TP.Hội An đầu tư hơn 1,150 tỷ đồng (tương đương 50.000 USD) từ khoản viện trợ của dự án do tổ chức FOUR PAWS International tài trợ để triển khai thực hiện Dự án “Xây dựng Hội An là thành phố du lịch thân thiện, không tiêu thụ thịt chó, mèo và hỗ trợ loại trừ bệnh dại”.

Đại diện UBND TP.Hội An và tổ chức FOUR PAWS Internationnal ký kết hợp tác xây dựng Hội An là thành phố du lịch thân thiện, không tiêu thụ thịt chó, mèo và hỗ trợ loại trừ bệnh dại

Cùng với công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng cư dân, thành phố đang tiến hành điều tra đàn chó, mèo ở các địa bàn dân cư và tiến hành công tác tiêm vắc xin phòng dại, triệt sản cho chó, mèo. Hoạt động triệt sản cho chó, mèo được thực hiện mỗi tháng 1 lần trong suốt thời gian triển khai dự án và có thể linh hoạt thay đổi theo tình hình thực tế. Chương trình tiêm phòng vắc xin dại cho chó mèo định kỳ vào tháng 5 – 6 hàng năm.

Thực hiện tuyên truyền, vận động các cơ sở giết mổ, kinh doanh thịt chó, mèo tham gia vào chương trình chuyển đổi sinh kế phù hợp, thành phố sẽ hỗ trợ chuyển đổi sinh kế cho ít nhất 1 cơ sở giết mổ, kinh doanh thịt chó, mèo. Tổ chức kiểm tra, giám sát cơ sở kinh doanh thịt chó mèo trên địa bàn thành phố, đề xuất cấp thẩm quyền xem xét xử lý đối với cơ sở kinh doanh thịt chó mèo, cơ sở giết mổ hoạt động trái phép, không có giấy phép kinh doanh, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm… theo quy định hiện hành. Tổ chức hoạt động cứu hộ và cung cấp nơi ở cho chó, mèo được giải cứu từ các cơ sở giết mổ kinh doanh thịt chó mèo. 

ĐỖ HUẤN