Hội thảo tham vấn quy hoạch chung thành phố đến năm 2035

Ngày 10/12, UBND TP. Hội An tổ chức “Hội thảo tham vấn quy hoạch chung thành phố đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, theo định hướng xây dựng thành phố văn hóa – sinh thái – du lịch”.

Đông đảo đại biểu lãnh đạo Trung ương, địa phương cùng nhiều chuyên gia ở các lĩnh vực tham dự

Đông đảo đại biểu lãnh đạo Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch, Cục Di sản văn hóa, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam cùng nhiều chuyên gia ở các lĩnh vực, đại biểu lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và thành phố Hội An tham dự.
Báo cáo đề dẫn hội thảo, ông Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch UBND TP. Hội An cho biết, Hội An hiện là đô thị loại III, tổng diện tích tự nhiên hơn 6.170 hécta, có Di sản Văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An và Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An kết nối chặt chẽ giữa các giá trị tự nhiên, lịch sử, văn hóa, tạo nên bản sắc riêng.
“Về tầm nhìn quy hoạch, Hội An là thành phố văn hóa – sinh thái – du lịch mang tầm vóc quốc gia và quốc tế, mang tính nhân văn, có bản sắc truyền thống và hiện đại, trên nền tảng phát triển năng động, giàu bản sắc, hiện đại và bền vững về các phương diện kinh tế, xã hội và môi trường. Hội An hướng đến là Đô thị loại II với một số tiêu chí đặc thù riêng, có tính chất là đô thị chuyên ngành cấp quốc gia, một đô thị di sản văn hóa, sinh thái, du lịch; là thành phố đáng sống, chất lượng cao. Hội An là Đô thị di sản thông minh kết nối đồng bộ với vùng đô thị thông minh của tỉnh và mạng lưới đô thị thông minh của cả nước, đang trong quá trình tham gia vào mạng lưới thành phố sáng tạo toàn cầu theo tiêu chí của UNESCO. Xây dựng thành phố Hội An và khu vực định hướng phát triển, mở rộng đô thị trong giai đoạn sau năm 2030 trở thành một trong những khu vực đô thị trung tâm của tỉnh Quảng Nam và miền Trung nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu toàn cầu và dịch bệnh trong tương lai. Thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng hướng đến một thành phố phát triển toàn diện, thông minh, cân bằng và bền vững. Định hướng quy hoạch Hội An phù hợp với định hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Nam và định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.” – Ông Nguyễn Văn Sơn, cho biết.

Ông Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch UBND TP. Hội An báo cáo đề dẫn hội thảo

Cùng với đó, lồng ghép, gắn kết, triển khai có hiệu quả các chủ trương chính sách, chiến lược phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của Tỉnh và Trung ương. Xây dựng mô hình chính quyền đô thị, tự chủ nhằm tạo sự năng động trong công tác quản lý đô thị và thu hút đầu tư; tập trung xây dựng và phát triển TP. Hội An trở thành đô thị loại II vào năm 2025.
Đồ án Quy hoạch chung thành phố Hội An do Liên danh tư vấn Viện Kiến trúc quốc gia và Công ty AREP – Pháp xây dựng hướng tới phát triển không gian thành phố Hội An theo định hướng Văn hóa – Sinh thái – Du lịch dựa trên yếu tố tự nhiên, lịch sử, văn hoá truyền thống, đặc trưng về cảnh quan, kiến trúc, bảo tồn và phát triển được bản sắc riêng có của Hội An. Bảo tồn cấu trúc không gian đô thị cổ và các công trình kiến trúc hiện hữu thuộc di sản văn hóa thế giới. Khai thác hiệu quả và bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên, các giá trị sinh thái đặc thù phục vụ du lịch. Ứng phó hiệu quả với vấn đề biến đổi khí hậu cũng như các vấn đề về khủng hoảng toàn cầu, dịch bệnh hiện nay và trong tương lai. Tăng cường đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại hệ thống hạ tầng kỹ thuật toàn thành phố. Tổ chức hiệu quả hệ thống giao thông đối nội và đối ngoại, đáp ứng tốt vấn đề giao thông và hạ tầng phục vụ du lịch. Tăng cường liên kết phát triển Hội An trong mối liên hệ vùng, liên hệ với các địa phương trong và ngoài tỉnh Quảng Nam.

Các địa biểu tham vấn Quy hoạch chung Hội An do Liên danh tư vấn Viện Kiến trúc quốc gia và Công ty AREP – Pháp xây dựng

Ông Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, nói: “Quảng Nam đã lập quy hoạch chung TP. Hội An vào năm 2005 và đến nay đã bộc lộ nhiều bất cập trước những tác động từ thiên tai, biến đổi khí hậu và sự thay đổi của đời sống. Cần thiết phải nghiên cứu để lập lại quy hoạch chung TP. Hội An. Phải xác định quan điểm chủ đạo là phát triển Hội An thành thành phố sinh thái, văn hóa, du lịch”.
Các đại biểu tham dự hội thảo đã đóng góp nhiều ý kiến, hoạch định các mục tiêu, định hướng phát triển TP. Hội An trở thành đô thị loại II, đảm bảo các tiêu chí: Hội An là trung tâm kinh tế – xã hội lớn có tính đặc thù của tỉnh Quảng; dân số tối thiểu là 200.000 người; mật độ dân số tối thiểu là 1.800 người/km2; tối thiểu 65% lao động phi nông nghiệp; đáp ứng tốt hệ thống cảnh quan, đô thị di sản thông minh, thích ứng với biển đổi khí hậu.
Ông Trần Ngọc Chính – Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam cho biết: “Tôi nghĩ Hội An là một đô thị di sản có giá trị rất quan trọng đối với đô thị Việt Nam và có tầm ảnh hưởng đối với thế giới. Các chuyên gia đều quan tâm đến vấn đề biến đổi khi hậu ở Hội An bởi vì muốn phát triển Hội An bền vững phải quan tâm đến vấn đề biến đổi khí hậu”.

Các chuyên gia đã góp nhiều ý kiến làm cơ sở hoàn chỉnh quy hoạch chung TP. Hội An

Các đại biểu cũng cho rằng, quan điểm xây dựng và phát triển TP. Hội An cần dựa trên nền tảng tổng hòa các yếu tố là kinh tế bền vững, môi trường bền vững, xã hội bền vững; cùng 3 trụ cột là văn hóa – sinh thái – du lịch. Trong đó, hạt nhân là văn hóa, con người và những giá trị nhân văn, đề cao tính gắn kết cộng đồng, vai trò, trách nhiệm chủ thể của người dân trong quá trình phát triển thành phố.
Tiến sĩ Phan Đăng Sơn – Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, nói: “Đô thị sinh thái trước hết phải theo mô hình chung trên thế giới để xây dựng và phải tính đến yếu tố đặc thù của Hội An. Sinh thái hết sức chú trọng, phải kết nối với văn hóa mới tạo nên sự đặc thù, một thành phố sinh thái đặc sắc”.
Qua bản đồ án điều chỉnh quy hoạch lần này, thành phố Hội An nhận được nhiều ý kiến phân tích, đánh giá, làm rõ thêm hiện trạng quy hoạch; những tiềm năng, thế mạnh; định hướng, ý tưởng quy hoạch và các ý kiến phản biện mang tính khoa học, xây dựng, làm cơ sở để hoàn chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, theo định hướng xây dựng thành phố văn hóa – sinh thái – du lịch./.

QUỐC HẢI