Cụm Công nghiệp Thanh Hà: Tỷ lệ lấp đầy trên 40% diện tích

Đến nay, thành phố đã đầu tư hạ tầng Cụm Công nghiệp Thanh Hà hơn 81 tỷ đồng và đã có 40 doanh nghiệp, cơ sở sản  xuất được cấp quyết định thuê đất để đầu tư và sản xuất kinh doanh, trong đó có 29 cơ sở gây ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư được di dời vào cụm, tỷ lệ lấp đầy mới trên 40% diện tích của Cụm.

Thành phố kêu gọi đầu tư các dự án có ngành nghệ phù hợp

Hiện thành phố đang đẩy nhanh tiến độ đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật; kiến nghị thu hồi chủ trương đầu tư đối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kéo dài thời gian đầu tư, hoạt động càm chừng, không hiệu quả. Thành phố cũng kêu gọi đầu tư các dự án có ngành nghệ phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp sạch, từng bước hình thành chuỗi sản xuất liên kết giá trị để phát triển các sản phẩm đặc trưng từ một số ngành nghề truyền thống của Hội An.

Bên cạnh đó, tại Cụm Công nghiệp Thanh Hà, thành phố cũng đang triển khai các giải pháp phát triển sản phẩm OCOP từ một số nông sản địa phương, mở rộng dịch vụ du lịch, tạo việc làm cho lao động tại chỗ./.

QUỐC HẢI