Hội An có 9 doanh nghiệp, đơn vị đạt chứng nhận du lịch xanh theo bộ tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam

Ngày 1/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đã ký quyết định công nhận kết quả đánh giá và cấp giấy chứng nhận du lịch xanh theo bộ tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam cho 9 doanh nghiệp và đơn vị trên địa bàn thành phố Hội An.

Nhà cổ Tấn Ký được công nhận là điểm tham quan du lịch xanh

Theo đó, trên địa bàn phường Minh An có 8 đơn vị đạt chứng nhận 2/3 và 3/3 Lá Sâm Ngọc Linh dành cho hạng mục điểm tham quan, gồm nhà cổ Tấn Ký, nhà thờ Tộc Trần, nhà cổ Quân Thắng, Bảo tàng văn hoá dân gian, nhà thờ dòng họ Nguyễn Tường, Hội quán Triều Châu, Hội quán Hải Nam và đình Cẩm Phô.

Khu du lịch biển Hội An thuộc Chi nhánh Công ty cổ phần Du lịch- Dịch vụ Hội An đạt chứng nhận 2/3 Lá Sâm Ngọc Linh dành cho hạng mục khách sạn.

MỸ LỆ