Hội An có 54% người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân

Theo thống kê của cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố, hiện nay trên địa bàn có 2.006 người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản cá nhân, đạt tỷ lệ 54,26%.

Thời gian đến, các ngành hữu quan tiếp tục vận động người nhận lương hưu và trợ cấp BHXH nhận chế độ qua tài khoản cá nhân

Từ nay đến cuối năm, BHXH thành phố phối hợp với Bưu điện Hội An và các ngành hữu quan tiếp tục tuyên truyền vận động người nhận lương hưu và trợ cấp BHXH nhận chế độ qua tài khoản cá nhân. Đồng thời đẩy mạnh vận động việc thực hiện chi trả các chế độ BHXH, BHYT qua tài khoản cá nhân theo chủ trương của Chính phủ và ngành BHXH.

Qua đó góp phần đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và ngành BHXH về việc đẩy mạnh việc chi trả an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; phục vụ tốt công tác chuyển đổi số quốc gia và các nhiệm vụ Đề án 06 trên địa bàn thành phố.

MỸ LỆ