Tiếp tục kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho 100% công dân đủ điều kiện

UBND thành phố vừa yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các xã, phường; Ban Giám hiệu Trường THPT, THCS đẩy mạnh việc thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn thành phố Hội An trước ngày 20/12/2023.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nắm các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi đôn đốc chỉ đạo thực hiện đúng thời gian tiến độ. Kịp thời động viên, chia sẻ hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, đảm bảo 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn thành phố được thu nhận hồ sơ định danh điện tử, hoàn thành trước ngày 20/12/2023.

Thủ trưởng các Cơ quan, Ban ngành, Đoàn thể và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố và xã, phường hướng dẫn cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện khai thác, sử dụng thông tin, giấy tờ đã được tích hợp vào tài khoản định danh mức độ 2 có giá trị tương đương với việc xuất trình các giấy tờ tài liệu để chứng minh thông tin của công dân như: thông tin cư trú, thẻ CCCD… đảm bảo phù hợp, hiệu quả theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 104 ngày 21/12/2022 của Chính phủ.

UBND thành phố cũng giao Công an thành phố chỉ đạo Công an các xã, phường khẩn trương tiếp tục thực hiện công tác điều tra cơ bản đối với nhân khẩu đủ điều kiện trên địa bàn chưa thực hiện đăng ký tài khoản định danh mức độ 2 và chưa kích hoạt tài khoản định danh điện tử, chủ động tham mưu UBND phân công lực lượng nòng cốt tại địa phương vận động người dân đến cơ quan Công an để thu nhận hoặc tổ chức hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Thời gian qua, toàn hệ thống chính trị của thành phố, đặc biệt là lực lượng tại cơ sở đã phát huy được vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân trong công tác thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 1 và 2 phục vụ công tác chuyển đổi số quốc gia và các nhiệm vụ Đề án 06 trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, tính đến ngày 23/10/2023 vẫn còn 23.304 công dân đủ điều kiện trên địa bàn thành phố chưa được thu nhận hồ sơ định danh điện tử và 1.685 tài khoản chưa được kích hoạt.

MỸ LỆ