Hội An ban hành Kế hoạch phát triển du lịch xanh

UBND TP.Hội An vừa ban hành Kế hoạch phát triển du lịch xanh đến năm 2025.

Đảo Cù lao Chàm đang hướng đến phát triển du lịch xanh- Ảnh: Minh Anh

Trong đó, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2025, các điểm đến gồm khu di sản Hội An, vùng lõi Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An, làng rau Trà Quế, làng gốm Thanh Hà, làng mộc Kim Bồng, rừng dừa Cẩm Thanh được công nhận là điểm đến xanh. 

Thành phố sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch, phát triển du lịch xanh; hướng dẫn, tập huấn cho đội ngũ lao động du lịch có kỹ năng, nghiệp vụ về thực hành du lịch xanh; vận động các đơn vị kinh doanh du lịch tham gia thực hiện Bộ Tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam và xây dựng chương trình du lịch xanh.

Thành phố cũng sẽ triển khai xây dựng các điểm đến xanh; phát triển làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch xanh; triển khai các ứng dụng khoa học, công nghệ trong phát triển du lịch xanh; quảng bá, xúc tiến du lịch xanh Hội An; tham gia các hội chợ – triển lãm du lịch, các chuỗi sự kiện về phát triển du lịch xanh Quảng Nam…

PHAN SƠN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *