Hỗ trợ 2 bộ phiếu đi chợ cho các khách sạn thực hiện cách ly tập trung có thu phí

UBND thành phố đã giao cho UBND các xã phường hỗ trợ cung cấp 2 bộ phiếu đi chợ (cửa hàng) hằng ngày cho các khách sạn trên địa bàn mình quản lý để kịp thời cung ứng đủ lương thực, thực phẩm, các sản phẩm thiết yếu cho các khách sạn thực hiện cách ly tập trung có thu phí.

Tất cả người vào chợ đều phải có phiếu do UBND xã, phường cấp

Đây là việc tạo điều kiện thuận lợi cho các khách sạn đã được UBND tỉnh cho phép thực hiện cách ly y tế tập trung có thu phí đảm nhận tốt hoạt động chế biến thực phẩm, phục vụ ăn uống đối với người nhập cảnh về Việt Nam từ nước ngoài.

ĐỖ HUẤN

         

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *