Tân Hiệp hoàn thành cách ly tập trung 10 trường hợp F1

Hôm qua, BCĐ phòng chống dịch Covid-19 xã đảo Tân Hiệp đã tổ chức cho 10 trường hợp F1 hoàn thành cách ly tập trung tại Nhà Đội Yến Cù Lao Chàm (ở Bãi Ông) trở về gia đình, tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà 7 ngày theo quy định. Đây là các trường hợp có liên quan với trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở phường Thanh Hà, được cách ly ngay khi phát hiện và đã xét nghiệm 3 lần đều cho kết quả âm tính.

Xã Tân Hiệp đang thực hiện nghiêm Chỉ thị 15 của Thr tướng Chính phủ.

UBND và BCĐ phòng chống dịch Covid-19 xã đảo Tân Hiệp cũng đang triển khai quyết liệt và chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ để khống chế và ngăn chặn tình trạng dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

ĐỖ HUẤN         

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *