Trao giải hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2022

Ngày 21.10, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hội An đã tổ chức thành công hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2022 với chủ đề tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bạn tổ chức tặng hoa cho các thí sinh dự thi- Ảnh: Phú Toàn

Hội thi có sự tham gia của 17 thí sinh đến từ các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy, cùng sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên.
Các thí sinh trải qua 3 phần thi: soạn đề cương, thuyết trình theo đề cương và trả lời câu hỏi của ban giám khảo.
Nội dung thi tập trung tuyên truyền các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong đó có các vấn đề về xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá, con người, giáo dục, an ninh, quốc phòng, xây dựng và phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc; những điểm mới trong chủ đề, văn kiện Đại hội…

Hội thi thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên

Từ nội dung chuyên đề trình bày, các thí sinh đã liên hệ thực tiễn với tình hình thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; đồng thời trả lời câu hỏi của ban giám khảo liên quan đến các chủ đề đã được quy định.

Hội thi giúp các báo cáo viên, tuyên truyền viên trau dồi kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả kỹ năng công tác tuyên truyền miệng. Qua đó, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân những nội dung quan trọng trong các nghị quyết của Đảng, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
Đây cũng là dịp để các cấp ủy đảng nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Thí sinh Nguyễn Thị Huyền Liên (Đảng bộ phường Cẩm Nam) đoạt giải nhất

Kết quả hội thi, thí sinh Nguyễn Thị Huyền Liên (Đảng bộ phường Cẩm Nam) đoạt giải nhất. Ban Tổ chức cũng trao các giải nhì, ba và khuyến khích cho 9 thí sinh khác.

MỸ LỆ