Trao giải cuộc thi tìm hiểu pháp luật phòng chống tham nhũng, tiêu cực trực tuyến năm 2023

Sáng 7.6, Ban Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” trực tuyến năm 2023 thành phố Hội An tổ chức tổng kết và trao giải cho các tập thể và cá nhân đạt giải.

Trong đó, 01 giải nhất tập thể đã thuộc về UBND phường Cẩm Châu; giải nhì và giải ba lần lượt được trao cho UBND phường Cửa Đại và UBND xã Cẩm Kim. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng trao 03 giải cá nhân nhất, nhì và ba.

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” được thành phố Hội An phát động từ 1.4 đến 30.4.2023; người dự thi trả lời câu hỏi theo hình thức trắc nghiệm liên quan đến các quy định về phòng, chống tham nhũng và tiêu cực, tại địa chỉ:  “timhieuluatpctn.hoian.gov.vn”.

Qua một tháng phát động có 366 người đăng ký dự thi là cán bộ, công chức, người lao động làm việc thuộc UBND 13 xã, phường trên địa bàn thành phố.

Cuộc thi giúp cán bộ, công chức và người lao động hiểu rõ hơn quy định của luật phòng chống tham nhũng, tiêu cực, nâng cao nhận thức trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

MỸ LỆ