Thành ủy Hội An mở các lớp nghiệp vụ công tác Đảng

Thành ủy Hội An đang mở 2 lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho Bí thư, cấp ủy viên đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy (các cơ quan, đơn vị, trường học) và Bí thư, cấp ủy viên chi bộ trực thuộc các Đảng ủy cơ sở.

Chương trình tập huấn tập trung vào các nội dung như công tác tổ chức của chi bộ, đảng bộ cơ sở; nhiệm vụ của chi ủy và công tác của bí thư chi bộ, công tác tư tưởng, kiểm tra, giám sát và kỷ luật, công tác dân vận, văn phòng ở chi bộ, đảng bộ cơ sở…
Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao đổi, thảo luận một số vấn đề liên quan đến thực tiễn tình hình tư tưởng và nhiệm vụ công tác tư tưởng của địa phương, một số nội dung công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới.
Qua đó bồi dưỡng những nội dung cơ bản về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của chi bộ trực thuộc cấp ủy cơ sở và phương thức lãnh đạo của chi bộ; những vấn đề cơ bản, cấp thiết trong công tác đảng hiện nay; giúp các bí thư, cấp ủy viên đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy và bí thư, cấp ủy viên chi bộ bộ phận trực thuộc các Đảng ủy thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong thời kỳ mới.

LÊ HIỀN