Thành ủy Hội An tổ chức hội thi Bí thư Chi bộ quân sự xã phường giỏi năm 2023

Ngày 4/4, Thành ủy Hội An tổ chức hội thi Bí thư Chi bộ quân sự xã phường giỏi năm 2023.

13 Bí thư Đảng ủy kiêm bí thư Chi bộ quân sự 13 xã, phường đã tham gia 3 phần thi, gồm trắc nghiệm về kiến thức chung, soạn thảo văn bản Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 và Nghị quyết lãnh đạo tháng 4; thực hành điều hành 2 hội nghị ra Nghị quết lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ.
Hội thi được tổ chức nghiêm túc để các Bí thư Đảng ủy kiêm Bí thư chi bộ quân sự xã phường giao lưu, học hỏi và nghiên cứu, áp dụng các văn bản của các cấp về công tác quốc phòng quân sự, tăng thêm kinh nghiệm và kỹ năng chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ tại địa phương.

LÊ HIỀN