Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Chiều 16/10, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hội An tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng 16/10 và 52 năm ra đời và phát triển của ngành kiểm tra Hội An. Các đồng chí Trần Ánh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy; Lê Chơi – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy; cán bộ làm công tác kiểm tra qua các thời kỳ đến dự buổi gặp mặt.

Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Trần Ánh tặng hoa tặng hoa chúc mừng UBKT Thành ủy nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng 16/10- Ảnh: Phú Toàn

Đẩy mạnh các cuộc kiểm tra cả về số lượng lẫn chất lượng

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Nguyễn Đức Chung khẳng định, suốt chặng đường 75 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, ngành kiểm tra của Đảng đã có những đóng góp quan trọng vào thắng lợi của cách mạng qua các thời kỳ.

Cùng với sự lớn mạnh chung của toàn ngành, đội ngũ cán bộ kiểm tra của thành phố đã từng bước phát triển về số lượng, không ngừng nâng cao về chất lượng, chủ động xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát; thường xuyên chú trọng đổi mới, tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Nguyễn Đức Chung đọc diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang qua 75 năm xây dựng của ngành kiểm tra Đảng

Các cuộc kiểm tra của cấp ủy các cấp tăng về số lượng, chất lượng cũng được tăng lên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, từ Thành ủy đến cấp ủy đảng cơ sở đã kiểm tra 202 tổ chức đảng (tăng 9,8% so với cùng kỳ) và 894 đảng viên (tăng 44,2% so với cùng kỳ); giám sát chuyên đề 118 tổ chức đảng (tăng 31,1% so với cùng kỳ) và 388 đảng viên (tăng 5,4% so với cùng kỳ); thi hành kỷ luật đảng đối với 1 tổ chức đảng và 33 đảng viên vi phạm.

UBKT các cấp đã tổ chức kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 14 tổ chức đảng (tăng 75% so với cùng kỳ) và 34 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tại 205 tổ chức Đảng; kiểm tra đối với việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 49 tổ chức đảng; giám sát 119 tổ chức đảng (tăng 52,5% so với cùng kỳ) và 133 đảng viên (tăng 92,7% so với cùng kỳ).

Đến nay, toàn ngành có 99 cán bộ được UBKT Trung ương trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng”.

Những kết quả đạt được của công tác kiểm tra, giám sát trong nội bộ Đảng đã góp phần xây dựng Đảng bộ Hội An trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tạo niềm tin trong Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng bộ, Chính quyền thành phố.  

Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lê Chơi phát biểu tại lễ kỷ niệm- Ảnh: Mỹ Lệ

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Lê Chơi – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, đóng góp xứng đáng của các thế hệ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng của thành phố đã đạt được trong 75 năm qua.

Đồng thời mong muốn thời gian đến, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ thành phố cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quan điểm của Trung ương Đảng; quán triệt sâu sắc phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành một cách thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, trong đó lấy phòng ngừa, xây là chính. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng là để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, ngăn chặn những hành vi vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thiếu gương mẫu trong cuộc sống với mục đích “trị bệnh cứu người”.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp cần đặc biệt chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận 21 của BCH Trung ương (khoá XIII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế – xã hội và những nội dung, lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh vi phạm.

“Chú trọng kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu tổ chức đảng, nhà nước, đoàn thể ở các cấp trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, chấp hành quy chế làm việc, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn phẩm chất, đạo đức lối sống; thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng…

Quang cảnh hội nghị- Ảnh: Mỹ Lệ

Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Uỷ ban kiểm tra các cấp với các tổ chức đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với thanh tra, kiểm tra của Nhà nước và giám sát của nhân dân”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lê Chơi nhấn mạnh.

Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của ngành, thời gian tới, đội ngũ cán bộ UBKT các cấp tiếp tục đoàn kết, khắc phục khó khăn làm tốt công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ thành phố Hội An ngày càng trong sạch, vững mạnh.

MỸ LỆ