Lựa chọn người ứng cử xứng đáng

Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 ở Hội An đang được triển khai đồng bộ, đảm bảo đúng luật định. Đến nay, thành phố đã cơ bản hoàn tất công tác lựa chọn lập danh sách những người xứng đáng ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XII nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trang trí cổ động cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2-021 – 2026 tại trụ sở UBND phường Cẩm Phô.

Từ ngày 21.3 đến ngày 10.4.2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 13 xã, phường phối hợp với UBND cùng cấp đã tổ chức 34 hội nghị cử tri tại 34 khu dân cư nơi cư trú để lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri đối với 58 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố. Hội nghị cử tri nơi cư trú được tổ chức đảm bảo thời gian, nội dung, chương trình. Cử tri tham dự đông đủ, đảm bảo số lượng (nơi nhiều nhất có 253 người, nơi ít nhất có 62 người). Đại đa số các ý kiến nhận xét đối với những người ứng cử một cách thẳng thắn, dân chủ, cởi mở; người ứng cử đại biểu HĐND thành phố có mặt đông đủ cùng với đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử. Kết quả cả 58 người ứng cử được thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ từ hội nghị hiệp thương lần thứ 2 đã được cử tri đánh giá, tín nhiệm cao với tỷ lệ 100%. Ông Trần Tấn Dũng – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cho biết, Ủy ban Mặt trận các cấp đã tiến hành 5 bước của quy trình hiệp thương 3 bước, thực hiện các yêu cầu tuyển chọn, giới thiệu các đại biểu ưu tú để nhân dân bầu chọn làm đại biểu HĐND các cấp trong nhiệm kỳ này. “Các đại biểu được các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu đã được MTTQ Việt Nam lập danh sách, gửi về các địa phương, các khu dân cư để lấy ý kiến ở nơi cư trú. Qua lấy ý kiến được nhân dân đánh giá quá trình chuẩn bị nhân sự lần này đảm bảo chất lượng, được nhân dân tín nhiệm rất cao”, ông Dũng nói.

Bảng niêm yết danh sách cử tri tại đơn vị bầu cử số 3 phường Minh An

Trên cơ sở đó, tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3 – bước quan trọng cuối cùng của Quy trình hiệp thương do Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hội An tổ chức, có 48 người đủ tiêu chuẩn đã được lựa chọn lập danh sách ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XII nhiệm kỳ 2021 – 2026. Phó Chủ tịch HĐND kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Nguyễn Văn Vinh nói: “Trên cơ sở rút kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước, chúng tôi tham gia chuẩn bị công tác bầu cử theo hướng chú trọng chất lượng, hạn chế thành phần là đại biểu các cơ quan hành chính nhà nước, trực thuộc UBND để tăng tính giám sát, tăng tính quyết định độc lập hơn. Vì vậy, ở xã phường và mặt trận, các đoàn thể có tăng số lượng nhiều hơn”.

 Căn cứ các qui định của pháp luật về số lượng đại biểu HĐND được bầu của thành phố, thông báo của HĐND Thành phố về số lượng đại biểu HĐND Thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 và kết quả của hội nghị hiệp thương lần 1 về thỏa thuận số lượng, cơ cấu, thành phần của HĐND thành phố. Đồng thời, theo công bố của Ủy ban bầu cử thành phố về các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND thành phố được bầu ở mỗi đơn vị, Hội An sẽ có 6 đơn vị bầu cử và mỗi đơn vị được bầu 5 đại biểu HĐND thành phố khóa XII. Như vậy, số lượng được bầu là 30 đại biểu.

Điểm niêm yết danh sách cử tri và bầu cử tại khối phố Hoài Phố, phường Cẩm Phô.

Hiện nay, cả hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố đang bước vào giai đoạn cao điểm để tạo điều kiện cho cử tri sáng suốt lựa chọn, bầu cử những người đủ đức đủ tài vào các cơ quan quyền lực nhà nước từ trung ương đến địa phương, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Công tác chuẩn bị tiếp tục được tăng cường. Ông Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố cho biết: “Đến nay, trên cơ sở hướng dẫn của HĐND và UBND tỉnh, thành phố đã đầu tư mua sắm các trang thiết bị, thùng phiếu, in ấn phiếu bầu, và chuẩn bị các vận dụng cần thiết phục vụ cho ngày bầu cử”.

Tập trung hơn nữa cho công tác chuẩn bị bầu cử (tổ chức vào ngày 23.5 tới), các cơ quan, đơn vị, các tổ chức bầu cử trên địa bàn thành phố hiện đang đẩy mạnh các hoạt động theo nhiệm vụ được phân công, tập trung đồng bộ cho hoạt động tuyên truyền từ thành phố đến xã phường, thôn, khối phố với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp, tiến hành lập và niêm yết danh sách cử tri, công bố công khai tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, sắp đặt các khu vực bầu cử, điểm bỏ phiếu, triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội… tạo khí thế tin tưởng, phấn khởi trong toàn dân, làm cho ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

ĐỖ HUẤN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *