Khai giảng lớp bồi dưỡng chính trị đảng viên mới

Sáng ngày 02/4, Ban Thường vụ Thành ủy Hội An đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng chính trị đảng viên mới kết nạp – lớp thứ I năm 2019. Lớp học có hơn 70 học viên là đảng viên mới kết nạp của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ thành phố.

Quang cảnh buổi lễ khai giảng- Ảnh: Mỹ Lệ

Các học viên sẽ được bồi dưỡng đầy đủ kiến thức lý luận chính trị trong chương trình từ 7 đến 10 ngày theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, gồm 10 bài: Những vấn đề cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và nhiệm vụ của đảng viên. Trên cơ sở đó, các đảng viên mới được kết nạp xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài các nội dung theo yêu cầu của chương trình, các học viên còn được tìm hiểu các chuyên đề của Ban Tổ chức Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Phát biểu tại buổi khai giảng, đồng chí Lê Chơi – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đã yêu cầu các học viên cần chủ động, sáng tạo trong học tập, nghiên cứu; tiếp thu nội dung các bài giảng, tích cực trao đổi, mạnh dạn thảo luận các vấn đề vướng mắc để trang bị cho bản thân những kiến thức cơ bản bước đầu rất cần thiết của một người đảng viên.

Mỹ Lệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *