Hội nghị UBMT Tổ quốc Việt Nam TP.Hội An lần thứ 13

Sáng 2/4, Ban thường trực UBMT Tổ quốc Việt Nam TP.Hội An khóa X, nhiệm kỳ 2014-2019 tổ chức hội nghị lần thứ 13.

Quang cảnh hội nghị- Ảnh: Phan Sơn

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất cử bổ sung ủy viên UBMTTQ Việt Nam thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2014-2019 đối với ông Nguyễn Văn Dương – Trưởng phòng GD&ĐT thành phố và bà Ngô Thị Kim Anh – Chủ tịch UBMT phường Cẩm Châu. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XI và dự thảo Báo cáo kiểm điểm của UB MTTQ Việt Nam thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2014-2019, thống nhất số lượng, cơ cấu, thành phần Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội và Uỷ viên UBMTTQ Việt Nam thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024. Cạnh đó, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam và dự thảo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng được thảo luận, góp ý.

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ được tổ chức trong 02 ngày 15 và 16 tháng 5 tới.

Phan Sơn