Hội LHPN TP.Hội An sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận 01

Chiều 18/5, Hội LHPN TP.Hội An tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai học tập chuyên đề năm 2023.

Hội LHPN TP.Hội An tiếp tục chú trọng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, hội viên

Tham dự hội nghị có các ủy viên BCH Hội LHPN thành phố khóa XV; Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội LHPN các xã phường và đại diện một số chi hội phụ nữ thôn, khối phố; đại diện hội phụ nữ công an thành phố, chi hội trưởng chi hội phụ nữ chợ Hội An.

Thời gian quan, việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận 01 được các cấp Hội LHPN tại TP.Hội An chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, đảm bảo mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung cơ bản chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ Hội.

Việc triển khai và xây dựng kế hoạch toàn khóa và kế hoạch năm được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ phát triển chung của thành phố. Công tác tuyên truyền về đẩy mạnh học tập và làm theo Bác được đẩy mạnh với nhiều hình thức như tổ chức hội nghị học tập, các hoạt động văn hóa-văn nghệ, TD-TT.

Trong 03 năm, trên địa bàn thành phố đã có hàng trăm điển hình tập thể và cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực tuyên giáo, gia đình xã hội, phát triển kinh tế, công tác Hội, phong trào thi đua thực hiện Chỉ thị 05…

Thời gian tới, các cấp hội phụ nữ tại Hội An tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nghiên cứu xây dựng mô hình mới phù hợp, đồng thời duy trì và phát triển các mô hình “làm theo” Bác thiết thực, hiệu quả, có sự lan toả, đặc biệt là mô hình tiết kiệm theo Bác, rèn luyện sức khoẻ theo gương Bác…

Dịp này, Hội LHPN TP.Hội An triển khai học tập chuyên đề năm 2023 “Đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển tỉnh Quảng Nam theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

PHAN SƠN