Hội đồng nhân dân phường Tân An tổ chức kỳ họp thứ 14

Sáng ngày 8.4, HĐND phường Tân An khóa IV tổ chức kỳ họp thứ 14 tổng kết tình hình hoạt động của HĐND phường nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Kỳ họp thứ 14 HĐND phường Tân An khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Nhiệm kỳ qua, HĐND phường Tân An đã ban hành 82 Nghị quyết, góp phần cụ thể hóa kịp thời và sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, mang lại những hiệu quả tích cực. Cùng với đó, HĐND đã tổ chức các đợt giám sát với chương trình, mục tiêu cụ thể, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề xã hội quan tâm.

Ngành DV-TM tăng dần theo từng năm (2016 đạt 64,42 tỷ đồng, đến năm 2019 đạt 79,35 tỷ đồng).Tuy nhiên, vào năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 và thiên tai nên tổng giá trị sản xuất của ngành đạt 44,73 tỷ đồng, dẫn đến tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 – 2020 đạt 4,08%/năm. Tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành nông nghiệp đạt 2,1%/năm, vượt so với chỉ tiêu đề ra. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, dân số-KHHGĐ… được thực hiện hiệu quả; các chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội đảm bảo chu đáo, kịp thời và đúng đối tượng; an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn được giữ vững. UBND phường Tân An thường xuyên phối hợp với các ngành liên quan để giám sát, tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid – 19.

Lãnh đạo UBND phường Tân An tặng quà các tập thể, cá nhân tiêu biểu

Tại kỳ họp, phường cũng đã thông qua tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Nhà nước từ năm 2016 đến năm 2020; đồng thời báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 14 và kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Nhân dịp này, UBND phường Tân An đã tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động của HĐND phường khóa IV nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Hồng Nguyễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *