Hội An: Tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, giai đoạn 2019- 2024.

Hội Cựu chiến binh thành phố Hội An vừa tổ chức tổng kết phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019- 2024.

5 năm qua, phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu ở Hội An được triển khai chặt chẽ, toàn diện trên tất cả các mặt công tác, các phong trào hoạt động của hội. Bám sát 5 mục tiêu do Trung ương Hội phát động, phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu tại Hội An luôn gắn với phong trào thi đua yêu nước và định hướng, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, phù hợp với chương trình công tác hội. Công tác thi đua khen thưởng luôn được quan tâm và tiến hành kịp thời, trở thành động lực thúc đẩy các tập thể cá nhân phấn đấu, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh. Thông qua phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân là tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực hoạt động hội, nhất là trong việc tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, nhân dân, khơi dây tinh thần tương thân tương ái, giúp nhau làm ăn, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Sau 5 năm thực hiện, Hội CCB TP được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng 1 Bằng khen, Hội CCB tỉnh tặng 32 Bằng khen cùng nhiều giấy khen của Đảng bộ, chính quyền thành phố đối với cấp hội thành phố và các cơ sở hội, cùng các cá nhân có thành tích tốt trong phong trào.

Hội CCB TP cũng tổ chức khen thưởng 235 tập thể, cá nhân và xét đề nghị tặng kỷ niệm chương cho 263 cán bộ hội viên có thành tích trong phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu và công tác xây dựng Hội CCB Việt Nam.

Ảnh: Sơn Hà

LÊ HIỀN