Hội An đánh giá tình hình thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị

Sáng nay (ngày 25.6), đồng chí Lê Chơi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hội An đã chủ trì hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Kết luận 01 – KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023-2024 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024-2025 trên địa bàn thành phố.

Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam và chỉ đạo của Thành ủy Hội An, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã ban hành hướng dẫn cho các tổ chức cơ sở Đảng triển khai Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị địa phương. Nhờ tổ chức nghiên cứu, học tập quán triệt nghiêm túc, các tổ chức cơ sở Đảng đã cụ thể hóa Kết luận 01, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm thành các chuyên đề riêng để triển khai thực hiện hiệu quả. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách được đẩy mạnh và đi sâu vào đời sống xã hội, thể hiện bằng nhiều hành động thiết thực. Nhiều mô hình đã phát triển ổn định, tiếp tục phát huy hiệu quả như Heo đất lòng vàng, Hũ gạo tình thương, Vườn rau không đồng, Cửa tiệm hạnh phúc, mỗi nông dân một cây xanh, bữa cơm tình nghĩa, Đội xe thiện nguyện Cẩm Thanh… Cho đến nay, trên địa bàn thành phố ngày càng xuất hiện nhiều gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực đời sống, góp phần lan tỏa và nhân lên những việc làm đẹp trong cộng đồng. Nhiều cơ quan đơn vị địa phương cũng đã gắn việc học tập và làm theo Bác với phong trào thi đua yêu nước, qua đó phát huy trách nhiệm người đứng đầu, tinh thần tiên phong gương mẫu, sáng tạo của cán bộ đảng viên và tình thần đoàn kết, tương thân tương ái, tự nguyện tự giác góp sức xây dựng quê hương trong quần chúng nhân dân. Công tác thông tin tuyên truyền cũng được chú trọng đúng mức, việc nghiên cứu, giảng dạy, phổ biến các chuyên đề cũng được đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, giúp mọi người, mọi nhà đều nắm bắt và hưởng ứng việc học tập và làm theo Bác, thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống…

Dịp này, Thành ủy Hội An cũng khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích tốt trong việc học học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm đến.

LÊ HIỀN