HĐND phường Tân An tổ chức kỳ họp thứ 5

Ngày 5.7 HĐND phường Tân An khóa V tổ chức kỳ họp thứ 5 để sơ kết tình hình KTXH, ANQP 6 tháng đầu năm 2022; triển khai nhiệm vụ trong tâm trong thời gian đến và xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND.

Quang cảnh kỳ họp

Trong 6 tháng qua, tình hình thương mại – dịch vụ trên địa bàn phường bắt đầu hoạt động ổn định trở lại nhưng vẫn còn một số khó khăn do lượng khách du lịch chưa tăng. Sản xuất TTCN và nông nghiệp, hoa cây cảnh được duy trì, giá trị sản xuất tăng hơn cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách toàn phường đạt hơn 5 tỷ 570 triệu đồng, đạt hơn 76% so với kế hoạch đề ra. Công tác quản lý đô thị – địa chính – xây dựng cơ sở hạ tầng có nhiều chuyển biến. Hạ tầng kỹ thuật kinh tế, xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư; cảnh quan, vệ sinh môi trường được cải thiện đáng kể. Các hoạt động văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc, bảo đảm an sinh xã hội. ANCT, TTATXH cơ bản giữ vững. Công tác xây dựng chính quyền luôn được chú trọng, nâng cao chất lượng công việc, cải cách thủ tục hành chính, tạo hài lòng cho công dân, tổ chức và doanh nghiệp…

ĐỖ HUẤN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *