Đảng bộ Trung tâm VH-TT và TT-TT học tập nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII

Ngày 13.9, Đảng bộ Trung tâm VH-TT và TT-TH thành phố Hội An đã tổ chức cho đảng viên trong toàn Đảng bộ và toàn thể viên chức, người lao động của cơ quan học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Quang cảnh buổi học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII- Ảnh: Phú Toàn

Đợt này, báo cáo viên Thành ủy đã triển khai những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, trọng tâm là nội dung về: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng tại đơn vị, giúp cho đảng viên trong toàn Đảng bộ và toàn thể viên chức, người lao động của cơ quan nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện; từ đó, xây dựng kế hoạch cụ thể hóa và triển khai thực hiện, đưa các nội dung nghị quyết đi vào cuộc sống.

MỸ LỆ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *